Künye

Genel Yayın Yönetmeni / Editor in Chief
İbrahim ÇİTİL
info@amsterdampostasi.nl

Haber Müdürü / News Director
M.Alperen Sivasi
info@amsterdampostasi.nl

Haber Editörleri / News Editors
M.Alperen Sivasi
info@amsterdampostasi.nl